Biuro Usług Informatycznych


OFERTA
W naszej ofercie znajdziecie:

Więcej...


TECHNOLOGIE
Wykorzystujemy technologię: 

Więcej...


KLIENCI
Nasi klienci to:

Więcej...


PARTNERZY
Naszymi partnerami są:

Więcej...


Technologie

W naszym oprogramowaniu wykorzystujemy technologię oferowaną przez PROGRESS SOTWARE CORPORATION. Podstawowym elementem jest serwer bazy danych zapewniający wysoką wydajność w zakresie dostępu do danych oraz pełne bezpieczeństwo ich przechowywania. 

Dostęp do danych zapewnia nam moduł APPLICATION SERVER. Zwiększający szybkość przetwarzania danych oraz możliwość selektywnego dostępu do danych. 

Raporty w systemach w naszych aplikacjach generowane są w oparciu o narzędzie CRYSTAL REPORTS. Dzięki temu, użytkownik otrzymuje graficzne raporty zawierające tabele i wykresy. 

Na stacjach roboczych klienta instalowany jest program WEBCLIENT. Oprogramowanie nie ingeruje w rejestry systemu Windows. 

Klienci uzyskują dostęp do danych i raportu z wykorzystaniem AppServera. Zastosowanie takiej technologii pozwala na elastyczną instalację naszego oprogramowania w różnych konfiguracjach. 

Oprogramowanie może być w całości instalowane na komputerach klienta lub może być zainstalowane na serwerach INFO-KOR. Stacje robocze klienta mogą być rozmieszczone na całym świecie, ponieważ dostęp do serwera następuje poprzez publiczną sieć INTERNETU.

Zapewniamy możliwość wykorzystania naszych systemów na zasadzie dzierżawy oprogramowania. 

Pozwala to na korzystanie z zaawansowanej technologii bez konieczności zakupu własnych serwerów oraz ich opieki informatycznej.
Jednocześnie na stacjach roboczych nie przechowuje się ważnych danych, co ma istotne znaczenie w przypadku kradzieży sprzętu komputerowego.


INFO-KOR Sp. z o.o.