Biuro Usług Informatycznych


OFERTA
W naszej ofercie znajdziecie:

Więcej...


TECHNOLOGIE
Wykorzystujemy technologię: 

Więcej...


KLIENCI
Nasi klienci to:

Więcej...


PARTNERZY
Naszymi partnerami są:

Więcej...

SOT - System Obsługi Transportu

Kompleksowy system obsługi profesjonalnego transportu samochodowego do przewozu ładunków.
Zapewnia wszechstronną obsługę działań operacyjnych firmy spedycyjnej i transportowej.

Podstawowe podsystemy:

Spedycja >>

Zapewnia obsługę ładunków częściowych jak i całopojazdowych w podziale na transport krajowy i zagraniczny. 

Zapewnia pełną obsługę generacji faktur sprzedaży na podstawie zleceń spedycyjnych. Pozwala także na wystawianie dowolnej faktury samodzielnie. 

Zapewnia pełna kontrolę nad przysyłanymi fakturami zakupu usług transportowych od klientów kontraktowych jak i okazjonalnych. 

Podsiada moduł do automatycznego księgowania w systemie finansowo-księgowym SAP.

Koordynator i dyspozytor >>

Zapewnia pełne wsparcie dla pracy koordynatorów i dyspozytorów taborem własnym jak i kontraktowym.


Zaimplementowano moduł teletransmisji do nadzoru taboru i łączności z kierowcą.

Weryfikacja czasu pracy taboru:

Zapewnia pełną kontrolę nad pracą taboru własnego oraz zatrudnionych kierowców. Ewidencja czasu pracy oraz rozlicznie paliwa.


Kontrola kosztów napraw taboru własnego:

Zapewnia pełną kontrolę przeprowadzanych napraw taboru własnego, kontrolę zakupu i wymiany części zamiennych oraz kontroli ogumienia.

Kontrola kosztów paliwa i myta:

Zapewnia ewidencję kosztów paliwa rozlicznego z faktur zbiorczych w rozbiciu na zlecenia transportowe. Dotyczy to również innych kosztów transportu.
INFO-KOR Sp. z o.o.