Biuro Usług Informatycznych

Adres siedziby spółki INFO-KOR:

INFO-KOR Sp. z o.o.
Biuro Usług Informatycznych
Ul. Kalinowa 29
42-221 Częstochowa

NIP: 573-001-05-51
REGON: 150515280
KRS: 0000112583

Konto bankowe: 59 2130 0004 2001 0587 2270 0001

Kontakt do naszej firmy:

Telefony:

Biuro: 22 673 95 66, 22 300 99 10
FAX: 22 673 95 67, 22 300 90 30

E-mail:

mgr inż. Paweł Korczak - P.Korczak@info-kor.com.pl
mgr inż. Artur Iterman - A.Iterman@info-kor.com.pl
...

Adres do korespondencji:

INFO-KOR Sp. z o.o.
Biuro Przedstawicielskie
Ul. Szkoły Orląt 4 m 91
03-984 Warszawa

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział VIII Gospodarczy numer KRS: 0000112583

Kapitał zakładowy: 50 000 zł opłacony w całości.


INFO-KOR Sp. z o.o.